Marzena Wasikowska-strona

Marzena Wasikowska BIOSFERA

Człowiek jako twór przyrody stara się kształtować swoje otoczenie, ale czy potrafi nad nim zapanować?
Czy potrafi ujarzmić przyrodę, wstrzymać zmiany klimatu, które nawet teraz, patrząc za okno, wydają
się niepodważalne? Czy my jako zbiorowość, potrafimy jeszcze ten proces spowolnić lub odwrócić,
czy też w skutek globalnych zmian będziemy musieli przyzwyczaić się i zaadoptować do zupełnie
odmiennej, oby nie kasandrycznej, rzeczywistości rodem z filmów…

To co możemy oglądać w Galerii Obok ZPAF, to zaledwie fragment dużej autorskiej wystawy pod
oryginalnym tytułem „Earth’s Self Correcting Systems, Gold Coast series”. Cykl zdjęć z Gold Cost
(Australia, Wybrzeże Pacyfiku), pokazując system samonaprawy Ziemi, nawiązuje do spowodowanych
przez człowieka zmian klimatycznych. Cykl jest odpowiedzią na nasze kłopoty środowiskowe,
a jednocześnie narastające w nas poczucie jedności z majestatem Natury.

Pozornie zdjęcia wydają się być dokumentalnym zapisem wspaniałych krajobrazów, ale jest to gra
iluzją jaką toczy autorka z widzem. Bazując na istniejących fragmentach krajobrazu, autorka
przedstawia bowiem prawdopodobną wizję przyszłości. Zdjęcia są więc bardzo zgrabnymi,
wielkoformatowymi montażami cyfrowymi, przy czym Marzena Wasikowska nie stara się stwarzać
wyłącznie smacznych wizualnie iluzji miejsc, czy zjawisk. Jej artystyczne wizje są podporządkowane
naczelnej idei - sprowokować widza do zastanowienia się nad naszą odpowiedzialnością za środowisko.

Marzena Wasikowska urodzona w Szczecinie, mieszka i pracuje w Canberze (Australia). Tam też
studiowała na Australian National University i ukończyła studia artystyczne w dziedzinie fotografii.
Po studiach podjęła pracę na uczelni, jako wykładowca fotografii i historii sztuki. Obecnie kończy pracę
doktorską z dziedziny fotografii. Od 1999 roku jest członkiem Okręgu Szczecińskiego ZPAF i bierze udział
w wystawach Okręgu. Prace fotograficzne Marzeny Wasikowskiej prezentowane były w wielu krajach
(Polska, Niemcy, Japonia, USA i in.), a wiele z nich pozostało tam w różnych kolekcjach prywatnych
i państwowych. Współpracowała również z takimi czasopismami, jak: Art Monthly, Fotofile, Not Only
Black+White oraz Foto Review. W 2013 roku została nagrodzona przez Organizację Canberra Artist Patron.


Wystawa dostępna dla zwiedzających 8.01 - 9.02.2018


logo-1-3fotopolis PhC-Obok