Jagnus-zaproszenie

Marcin Jagnus „MOST”

Tytuł wystawy jest niezwykle frapujący i już na wstępie sugeruje, że to dwie, a po dokładnym
przyjrzeniu się wystawie – właściwie trzy niezależne i bardzo różne (również w warstwie
technologicznej) opowieści wpisujące się jednak w to samo medium jakim jest fotografia.
Ale wspólnych łączników możemy znaleźć znacznie więcej: wspomnianą fotografię, czas
rozumiany jako zmienna fizyczna, który przeplata się z teraźniejszością, dąży do destrukcji,
przemija, a może po prostu zanika oraz przestrzeń. Przestrzeń fotograficzną, w której pewne
historie i zdarzenia zostają zarejestrowane, przestrzeń galeryjną, gdzie wszystkie elementy
spotykają się ze sobą i zaczynają współgrać na zasadzie koegzystencji i pewnej synergii,
a także przestrzeń będącą odwzorowaniem nieskończoności wszechświata, zawartą na
płaszczyźnie fotograficznego obiektu.
I niczym w teorii strun wszystkie te zdjęcia i obiekty, tak różne, stają się spójnym tworem
wprawiając widza w pewien konkretny stan emocjonalny. Ulegamy tajemnicy spotkania
z fotografią autora, jego filozoficznemu i kosmologicznemu podejściu do tajemnicy trwania
i przemijalności chwili, która stanowi jego osobistą polemikę z koncepcją „teatru śmierci”
Rolanda Barthesa. Marcin Jagnus daje nam promyk nadziei na pewną nieprzemijalność,
zatrzymanie i zapętlanie czasu, pokazuje, że „…nadal żyje w nas dziewczynka lub chłopiec
ze zdjęcia zrobionego 10, 20, 50 lat temu”. Wtedy fotografia może stać się dla nas tytułowym
mostem, łączącym „wszystkie JA z całego «czasu naświetleń», który każde z nas ma do
dyspozycji.”

Na wystawę składają się projekty: „MOST” i „Droga niedokończona”.

Serdecznie polecam
Kurator Anna Wolska


Marcin Jagnus, Dyplom licencjacki, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Komunikacji
Multimedialnej, Katedra Fotografii 2017; Dyplom Studium Fotografii ZPAF w Warszawie 2013;
Akademia Filmu i Tv w Warszawie, dyplom z montażu, 2002; Uniwersytet Warszawski Instytut
Filologii Słowiańskiej, 1995-99. Wyróżnienia 2016:  International Photography Awards, Honorable
mention za pracę wideo Everything You Ever Wanted To See; International Photography Awards,
Honorable mention za fotografię Transparency.


Wernisaż 28.08.2017 godzina 19.00
Wystawa dostępna dla zwiedzających do 18.09.2017PhC-Obok logo-1-3fotopolis