strona-budzynski


Tomasz Budzyński „Leśne zdarzenia (lub sen ostatni)”

"Nigdy nie pozwolę się uratować, ani nikogo nie uratuję. Czemu światła nie widać w świetle, tylko w ciemności?
Może nigdy nie wypuszczę gałęzi ani korzeni. Pewnego dnia moje ciało zapachnie i rozkwitnie. Pochylę głowę,
zwiotczeją nogi i ramiona, wszystko zwiędnie, a ja umrę. Nie umrę naprawdę, tylko w pewnym sensie.
Umarły. Będę tak umierał przez następne 60 lat. Zamiast się starzeć, odmłodnieję…"

„Instytut Benjamenta”, Quay Brothers

Prezentowana w Galerii Obok ZPAF wystawa Tomasza Budzyńskiego skłania mnie, jak zwykle, do wewnętrznych
rozważań dotyczących magiczności procesu rejestracji obrazu. Otóż na pozór, zdjęcie będące dwuwymiarowym
zapisem miejsca czy zdarzeń jest tak na prawdę, w mojej ocenie, odrębnym, fizycznym wymiarem - światem
równoległym do naszego. Fotografia często ujawnia jak bardzo ułomnymi są możliwości naszych zmysłów i jak
bardzo jesteśmy przez to ograniczeni w naszych osądach tego, co nas otacza. Długi czas naświetlania,
wielokrotne ekspozycje, odbicia, ujawniają informacje, które w naszej pędzącej do nikąd rzeczywistości przepadają.
Prezentowane zdjęcia prezentują dla mnie ontologiczną prawdę o świecie, daleką od li tylko piktorialno -
artystycznych założeń. Autor niczym Michals Duane ukazuję pewną magię istnienia świata ożywionego.
Duchowość, która przy bardzo werystycznym podejściu do tematu po prostu umyka. To moje zrozumienie intencji
autora, pokrywa się z tym, co on sam pisze o sobie:
„Fascynuje mnie odkrywanie tajemnic różnych miejsc i snucie dodatkowych interpretacji na ich temat - co jeszcze
może się tu dziać? co ukrywa to miejsce? czy prawda jest tylko taka jaką widać wprost? Interesuje mnie
odniesienie do rzeczywistości i iluzji jednocześnie, jako dwóch różnych światów powiązanych ze sobą, ale żyjących
oddzielnie, jakby niezależnie. W tym zakresie, zwłaszcza w obszarze „światów równoległych”, bardzo dużą
inspiracją jest dla mnie twórczość Brunona Schulza, a także obrazy braci Quay, którzy wiele swoich dzieł tworzyli
również pod jego wpływem. W „Leśnych zdarzeniach” przedstawiam moje interpretacje na temat lasu i tego co się
dzieje w jego „innych wymiarach”, miejsca magicznego w każdej chwili, w każdym momencie, niezależnie
od położenia, sytuacji, pogody czy obecności innych obserwatorów. Zawsze fascynowały mnie drzewa, żywe istoty
ogromnych rozmiarów, przez całe swoje życie nieruchomo przytwierdzone do jednego miejsca.
Ale czy na pewno nieruchomo? Czy rzeczywiście nie dzieje się z nimi nic więcej?”.
„W realizacji moich projektów bardzo często sięgam po techniki umożliwiające rejestrację tego co jest bardzo
trudne, czy wręcz niemożliwe do uchwycenia gołym okiem i pokazywanie tego w zatrzymanym obrazie.
Technika jaką się tu posługuję, pozwala na zarejestrowanie więcej niż jednego obrazu przy pojedynczym
wyzwoleniu migawki. Przed obiektywem ustawiam półprzepuszczalną płytkę, która z jednej strony pozwala
rejestrować obraz znajdujący się na wprost, z drugiej, na zasadzie lustra – odbija to co wokół mnie.
Odpowiednio nachylając płytkę komponuję docelowy obraz. Wszelkie niedoskonałości tej techniki – nieostrości,
pofalowania, nagłe zaniki obrazu.. potęgują atmosferę, którą zawieram w zdjęciach. Patrząc przez wizjer aparatu
widzę świat niewidoczny gołym okiem. Po raz pierwszy technikę tę zastosowałem w projekcie ‘Venezia Riflessa’.”

Kurator Anna Wolska

Tomasz Budzyński ‘Fistag’ ur. 1963, absolwent Studium Fotografii ZPAF, członek Związku Polskich Artystów
Fotografików od roku 2008. Brał udział w wystawach zbiorowych słuchaczy Studium – w V i VI Dorocznej Wystawie
Studium Fotografii ZPAF prezentowanych w Starej Galerii, oraz w projekcie pracowni autorskiej Basi Sokołowskiej
‘Ja i Oni’, w wystawie projektów fotograficznych do kalendarza niemiecko-polskiej współpracy gospodarczej,
w wystawach autorskich ‘Poza snem’, ‘Venezia Riflessa’, ‘Venezia dove sei’, a także w wystawach zbiorowych
‘Kartki z podróży’, ‘Wenecja 2008’ i ‘Wenecja św. Marka’ organizowanych w ramach Klubu Wenecjan, ‘Dziewięć
promieni światła na niebie’, ‘W HOŁDZIE HARTWIGOWI’ - wystawa z okazji 100-lecia urodzin Edwarda Hartwiga
oraz wystawach ‘Galeria Jabłkowskich – pół dekady’, ‘15 światów i ‘Wakacyjnie… podróżując!’, ‘Ziemia po kielecku’,
‘Miasto’, ‘Multidyscyplinarne’, ‘Genius loci’.

Więcej o autorze: www.fotosceny.com, tbudzynski@wp.eu


Zapraszamy na wernisaż 5 października na godzinę 19.00
Wystawa dostępna dla zwiedzających 5.10 - 5.11.2016