strona

„W stronę imaginacji” Piotr Spek

W ramach dialogu z życiem i otaczającym nas światem kierujemy się postrzeganiem rzeczywistości
nacechowanym osobistymi emocjami. Właściwie od zawsze, w sposób mniej lub bardziej uświadomiony,
nadajemy otaczającej nas przestrzeni cechy przez nas pożądane. Obrazujemy świat poprzez "prywatne filtry"
wiedzy, wyobraźni, pojęć, emocji i doświadczeń. Wydaje się jednak, że nasze "filtry świadomości" z każdym
rokiem prowadzenia dialogu ze światem, nabierają innych cech. Są coraz bardziej osobiste, przybierają inne
barwy, inna jest też ich moc. Z jednej strony cechy te są pożądane w praktyce artystycznej w kreowaniu
autorskiej wypowiedzi, z drugiej zaś strony, mogą być przeszkodą w realizacji celów, w dążeniu do …
Prace prezentowane na wystawie są moją próbą fotograficznego zapisu procesu dialogu - dialogu pomiędzy
ciszą i spokojem jakie kreuje Natura, a ciszą i spokojem jakie tworzymy w swoich
imaginacjach.

Piotr Spek

Krajobraz wydaje się czymś oczywistym i zachwycającym, a jednocześnie w swym uroku banalnym.
Osąd ten wciąż pokutuje w powszechnej świadomości odbiorców. Ktoś kto „para się” krajobrazem wrzucany
jest od razu do jednej szuflady z landskapistami, czy piktorialistami. Czy słusznie? Prawdą jest, że motyw
krajobrazu bardzo łatwo można obrócić w banał, ciężko jest bowiem poskromić własne emocje, zachwyt
nad naturą i przełączyć się w trakcie realizacji zdjęcia na analityczne myślenie. A przecież w krajobrazie
można znaleźć wszystko - każdą linię, każdy rytm, każdy kolor i wibrację, miękkość, gęstość i rozmycie.
Wystarczy tylko wybiórczo zaczerpnąć z tego bogactwa.
Patrząc na prace Piotra Speka prezentowane w Galerii Obok ZPAF budzi się we mnie szereg skojarzeń ze
sposobem myślenia autorów tworzących tzw. Kielecką Szkołą Krajobrazu. Z pomysłami i kompozycjami 
Pawła Pierścińskiego, ale nie tylko. Jest w tym myśleniu również pewna doza surrealizmu niczym u
amerykańskiego fotografa Jerry’ego Uelsmann’a. Autor wyznacza własną ścieżkę nadając pracom malarską
lekkość. Krajobraz jest zgraficyzowany, sprowadzony do abstrakcyjnych elementów kompozycyjnych.
To wszystko powoduje, że widz jest wciągany w głąb jakiejś tajemniczej opowieści, w której to, co jest realne
i co znamy z własnej obserwacji przybiera zupełnie nowe kształty. Dla autora bowiem, krajobraz przestaje
pełnić pierwotną funkcję, stając się tytułową „imaginacją” stanów emocjonalnych…

Polecam uwadze i serdecznie zapraszam
Kurator Anna Wolska

[...] Praca Piotra Speka, również trzyczęściowa, czysta plastycznie i perfekcyjnie zharmonizowana,
oparta jest na dialogu pomiędzy realizmem sfotografowanego krajobrazu a skojarzeniami z abstrakcyjnym,
minimalistycznym układem geometrycznych figur.

Stanisława Zacharko-Łagowska
Katalog XVI MBK Definicje Przestrzeni, Kielce, 2014

[...] Spek w swojej artystycznej metodzie poddaje ocenie pojęcia piękna i doskonałości, podejmując
fotograficzne próby wizualizacji wyobrażeń i myśli związanych z krajobrazem. Myśli te określane są przez
nakreśloną naszą świadomością wyobraźnię.

dr Paweł Opaliński
z katalogu wystawy nie-WAŻNE
MCK, Ostrowiec Świętokrzyski, 2015

Piotr Spek – urodzony w 1969 w Pile. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej.
Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Zarządu Okręgu Wlkp. ZPAF. Jest autorem wystaw
indywidualnych i uczestnikiem wystaw zbiorowych. Laureat nagrody Grand Prix XVI Międzynarodowego
Biennale Krajobrazu DEFINICJA PRZESTRZENI /SPACE DEFINITION Kielce, 2014.
Wystawy indywidualne: „Krzaki wyobraźni” - Salon Artystyczny, MDK, Chodzież (2011), „Przestrzenie” - Galeria PSM,
Piła, 2014, „Przestrzenie” - wystawa towarzysząca XXXVII Konfrontacjom Fotograficznym '2014, Mała Galeria GTF,
Gorzów, „Przestrzenie” - Galeria Kwidzyńskiego Centrum Kultury - Teatr Miejski, Kwidzyń, „nie - WAŻNE” - Galeria
Fotografii, MCK, Ostrowiec Świętokrzyski 2015.


Zapraszamy na wernisaż 18 marca na godzinę 18.00
Wystawa dostępna dla zwiedzających 19.03 - 16.04.2016