strona

Antonina Konopelska „The Wax of Poland”

"The Wax of Poland to cyfrowy gabinet figur wmanekinowanych przez Antoninę Konopelską w cykl
sterylnych portretów, które w ulotny sposób przestają być - nomen omen - czystą fotografią, której
od jej początków odmawiano bycia sztuką, a stają się „preparatami” czy może „portreparatami” jutra.
Okazy przepoczwarzają się i w swojej nowej formie - w stadzie - osaczają widza, który, zdziwiony
i zaskoczony, pyta: - Jak to możliwe, że jutro jest na wyciągnięcie ręki? - Dokąd idziemy?
Co jest istotą obrazu człowieka prawdziwego? - Kiedy nas zaczną drukować (w 3D)?
Czy człowiek uprzedmiotowiony może mieć duszę? Chłód i komputerowa formalina nie odbierają
tej wystawie emocji. Oni tu są. Bardziej. Formą. Sztuką, przecież."

Zuzanna Żyzny-Żelezna

Antonina Konopelska (ur. 1990) – absolwentka Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego, studentka Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Autorka wystaw
indywidualnych „Widzenia Nie Będzie”, „Mimikra”, „Lie the Di”, uczestniczka wystaw zbiorowych w kraju
i zagranicą ( m.in. „Young Fashion Photographers Now” w ramach X edycji Fashion Week Poland,
„Masquerade” w Centrum Fotografii w Sztokholmie, „Domówka- nasza wspólnotowość?” oraz „Razem”
w ramach XII i XIII edycji Fotofestiwalu w Łodzi) . W 2014 z wyróżnieniem dziekańskim obroniła dyplom
w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej ASP w Warszawie. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych
w Polsce, Szwecji oraz Niemczech.

"The Wax of Poland is a digital cabinet of figures immersed in a series of sterile portraits, which transitorily
cease to be pure photography and become 'spicimen' of tomorrow. The spicimen pupate and in its new form
the herd- surround the viewer who, surprised and astonished, asks: „Where are we heading?”, „What is
the essence of the real human being?”, „When are they going to print us (in 3D)?”, „Can an objectified
human have a soul?”. The exhibition, although bitterly cold, is full of emotions. They are here. More.
As a form. An art, after all. "

Zuzanna Żyzny- Żelezna

Antonina Konopelska (born in 1990)- Media Art Faculty student at the Academy of Fine Arts in Warsaw.
She had solo exhibitions 'The visit is cancelled', 'Mimikra' and 'Lie the Di' and took part in group exhibitons
in Poland and abroad ('Masquerade' in Center for Photography, Stockholm, 'House party- our community-ness?
- and 'Together' during 12th and 13th International Festival of Photography in Lodz, among others). She received
her bachelor's degrees in Iberian and Latinamerican Studies from University of Warsaw and in Audiovisual Space
from the Academy of Fine Arts in Warsaw being the recipient of the Dean's Distinction (2014).
Her photographic works are in private collections in Poland, Germany and Sweden.


Zapraszamy do Galerii Obok ZPAF na wernisaż 3 września na godzinę 19.00
Wystawa dostępna dla zwiedzających 3.09 - 2.10.2014