-net

Katka Kwaśniewska „O Czasie” // „On Time”

Tytuł wystawy wiąże się z emocjonalnym odbiorem pojęcia czasu przez autorkę. Czas, jak sama mówi - mija,
trwa, ulatnia się, zostaje, upływa, jest, brakuje go. Spędzony wspólnie, dany, przechwycony, odzyskany, zdobyty,
odnaleziony, zatrzymany.
Postrzeganie czasu może być różne. Zależne od miejsca, okoliczności, osób nam towarzyszących. Tego, co robimy
lub tego, co się z nami dzieje. Możemy zatrzymać się na chwilę, zagubić się, czuć się uwięzionym, mieć poczucie
traconego czasu. Mogą się w nas kłębić przeżycia chwili czy wspomnienia. Możemy go wypełnić lub odczuwać pustkę.
Fotografia pozwala na skadrowanie jego ułamka. Czas teraźniejszy z przeszłości zostaje przeniesiony do przyszłości.
Na wystawie widzimy szereg, z pozoru nie powiązanych ze sobą obrazów różnych miejsc, wnętrza sypialni,
fragmenty budynków i pejzażu. To wszystko rodzi odczucie jakby pospiesznej notatki, by uchwycić, to co przemijające.

Passes, lasts, vanishes, stays, goes by, is, runs out. Spent together, given, intercepted, regained, seized, found,
stopped. The way of perceiving time may vary. Depending on the place, circumstances, people accompanying us.
On what we do or what is happening to us. We can stop for a while, get lost, feel trapped, have the feeling of
wasted time. Experiences of a moment or memories can whirl in us. We can fill it or sense emptiness.
Photography allows to frame a splinter of it. The present time of the past is being shifted to the future.
Captured time that fills out spaces. Time that we create ourselves.


Katka Kwaśniewska (ur. 1982). Absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów
Humanistycznych - MISH - Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorantka na Wydziale Sztuki Mediów Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach: Narracji Fotograficznej dr hab. Prota Jarnuszkiewicza, prof. ASP oraz
Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza i dr hab. Pawła Susida. Uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych
oraz indywidualnych.


Zapraszamy do Galerii Obok ZPAF na wernisaż 3 września na godzinę 19.00
Wystawa dostępna dla zwiedzających 3.09 - 2.10.2014