Zbyszek Carewicz -"Czekając na lato”
Trudno jest oceniać wystawę Zbyszka Carewicza tylko przez pryzmat wartości plastycznych obrazu.
By
łoby to uproszczeniem, bowiem autor nie „operuje” obrazem wprost, lecz odwołuje się do symboliki
i archetypów tkwi
ących w ludzkiej podświadomości.

Prezentowane na wystawie fotografie Zbyszka Carewicza na pierwszy rzut oka zdaj
ą się emanować
feerią barw – od czerwieni, żółci, zieleni po błękit. Dominantą wszystkich kompozycji jest plama
świetlna lub barwna, tak użyta i zestawiona z pozostałymi elementami, że nie sposób nie skojarzyć
jej ze s
łońcem.
Z g
łębi tła zauważamy nieostre "elementy codziennej rzeczywistości" - krajobrazy miejskie,
place zabaw, ogródki, fragmenty architektury, drzewa. W pierwszym momencie wydaje si
ę,
że zdjęcia te, stanowią zapis wspomnień związanych z latem lub jakichś innych radosnych chwil.
Dopiero po chwili zauwa
żamy, że place są puste, drzewa pozbawione liści.
Ten dysonans mi
ędzy pierwotnym skojarzeniem, a odkrywaniem kolejnych prawd o warstwach
obrazu budzi niepokój – co jest bowiem rzeczywistym przedstawieniem? Czy w ogóle mo
żna ten
projekt czyta
ć jako zapis rzeczywistości? Nie! Wystawa ta, to obraz natury płynący „od wewnątrz”.
Zdj
ęcia do prezentowanego projektu powstawały w okresie od jesieni 2005 do wczesnej wiosny 2006
w Warszawie. S
łowem jest to podświadomy (mniej lub bardziej) wyraz tęsknoty autora za latem
i s
łońcem – stąd tytuł prezentowanego projektu – „Czekając na lato”.
Mimo,
że wszystkie prace powstały przy pomocy bardzo prostego narzędzia fotograficznego,
to dzi
ęki zabiegom autora, fotografie wywołują skojarzenia odnoszące się nie tyle do natury,
lecz do pewnego stanu psychofizycznego (wspomnienia, t
ęsknoty, oczekiwania).

Kurator Anna Wolska

Zbyszek Carewicz ur.03-08-1977 w Lublinie
Z wykszta
łcenia pedagog, specjalizacja pedagogika resocjalizacyjna.
Z zami
łowania fotograf (ukończona Akademia Fotografii w Warszawie).
Nagrody:
1 miejsce - konkurs "Niepełnosprawni pełnoprawni"
2 miejsce - konkurs "Mokotowski konkurs fotograficzny"
2 miejsce - konkurs "Portrety ursynowian"
3 miejsce - konkurs Pstrykaliada 2005 (kategoria "Abstrakcja w naturze")
3 miejsce - konkurs "Jak sie swi
ęci 1 maja"
wyró
żnienie - konkurs "Magiczne Mazowsze"
Wystawy:
2005 - "Przestrzeń Miasta" - wystawa grupowa w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy
Praga Po
łudnie Warszawa
2004 - "Miasto jako struktura wizualna" - wystawa grupowa klub Flower Power Kraków
oraz klub Foto-Oko Kraków.