W Archiwum wystaw znajdziecie Państwo wszystkie wystawy jakie miały miejsce w ciągu
ponad dwunastoletniej działalności Galerii Obok ZPAF. Wszystkie wystawy ułożone są chronologicznie.

Osoby zainteresowane korzystaniem z udostępnionych materiałów w celu wykorzystania ich
w publikacjach dziennikarskich, czy naukowych winny skontaktować się z Kurator Galerii.
logo-1-3fotopolis PhC-Obok

Patronaty medialne Galerii Obok ZPAF