Marek Żmudzki "Na obrzeżach"


Wystawa Marka Żmudzkiego to subiektywna podróż autora przez byłe republiki dawnego Związku
Radzieckiego. Cykl zdjęć zrobionych nad Morzem Białym, Czarnym, Azowskim i Bałtyckim
(w rejonie Zatoki Fińskiej i obwodu kaliningradzkiego). W okresie świetności radzieckiego imperium
obszary te były miejscem różnego rodzaju aktywności: militarnych i przemysłowych, rozwijano w nich
również turystykę. Po pierestrojce i zmianach ustrojowych tereny te w dużej mierze wypadły poza
nawias rzeczywistości. Pozbawione dawnego wsparcia ze strony centrum jak i energii nowych czasów,
zawisły gdzieś pomiędzy jednym, a drugim systemem, a z upływem czasu zaczęły stanowić
rzeczywistość samą w sobie. Jej głównym elementem jest architektura rodem z minionej epoki,
mieszkańcy miast, którzy "nie skorzystali" na przemianach społeczno-gospodarczych i z nostalgią
wspominają czasy dawnej świetności i oczywiście turyści z ubogim portfelem, których nie stać na
zagraniczne wyjazdy. Choć dawna linia brzegowa Związku Radzieckiego rozpadła się ponadto na kilka
krajów, to często w sensie estetycznym i emocjonalnym dalej stanowi całość.

Marek Żmudzki
, członek klubu absolwentów ZPAF, z wykształcenia ekonomista, fotografuje
od kilku lat. Interesuje się fotografią z pogranicza reportażu i dokumentu. Sporo podróżuje, głównie
w kierunku północnym i wschodnim. Od kilkunastu lat mieszka w Warszawie, ale wychowany
na wybrzeżu często wraca z aparatem na tereny nadmorskie. Interesuje go człowiek i jego otoczenie
zarówno w głównym nurcie wydarzeń jak i na jego peryferiach. Lubi fotografię uliczną.
Uczestnik wystaw zbiorowych warszawskiego studium ZPAF i kilku wystaw pokonkursowych.
Wyróżniony w konkursach fotograficznych.

Wystawa jest czynna dla zwiedzających w dniach 25.06 – 14.07 2012
Zapraszam Serdecznie na wernisaż 25 czerwca na godzinę 19
Kurator Anna Wolska