Bartosz Sobanek "Kushti".

We wszystkich cywilizacjach spotkać możemy wzmianki o sztuce zapaśniczej. Antyczny – Rzym
i Grecja, Chiny, Mongolia, Indie, czy Japonia. Ich powstanie wiązało się zarówno z umiejętnością
przetrwania, ale też było pewnego rodzaju manifestacją specyficznej kultury ciała, życia i śmierci.
W Indiach w ciągu tysięcy lat rozwinęła się tradycyjna forma zapasów zwana kushti. Nie jest to
jednak tylko regionalna, kolorowa dla widza z zewnątrz - dyscyplina sportowa – lecz styl życia
ściśle powiązany z tradycją i religią.
Zapaśnicy żyją wszyscy razem w akharach i trenują według tradycyjnych reguł. Najważniejszy cel
każdego dnia to rozwijanie „shakti” – energii niezbędnej do walki, doskonalenie umiejętności
zapaśniczych i życie w czystości. Alkohol, papierosy i seks są ściśle zabronione. Każde zwycięstwo
pozwala zdobyć nie tylko tytuł, ale i ogromny autorytet.

Na wystawę prezentowaną w Galerii Obok ZPAF składa się kilkanaście wyselekcjonowanych fotografii
z obszernego materiału, jaki autor zrealizował w trakcie swoich pobytów w indyjskich akharach.
Dzielenie dnia z zapaśnikami pozwoliło autorowi na zaobserwowanie codziennych czynności
odbywających się w szkołach zapaśniczych oraz utrwalenie na fotografiach obrazów dalekich od tych,
z którymi stykamy się na co dzień czytając informacje sportowe. To wszystko ubrane w formułę
dokumentu, łączącego zarówno prawdę przekazu fotograficznego jak i pewną magię miejsca i aurę
wokół ludzi - wojowników.

Bartosz Sobanek urodzony w 1978 roku. Z wykształcenia fizyk, zawodowo związany z informatyką.
Fotograficzny samouk, dla którego Fotografia stała się motorem napędowym w każdej
podejmowanej aktywności. Wciąż poszukujący własnego stylu i formy. Eksperymentujący z różnymi
technikami fotograficznymi – od techniki mokrego kolodionu po fotografię cyfrową.
Od 2009 roku prowadzi blog fotograficzny
(czytaj tu).


Wystawa jest czynna dla zwiedzających w dniach 24 maja – 22 czerwca 2012
Zapraszam Serdecznie na wernisaż 23 maja na godzinę 19
Kurator Anna Wolska