Mateusz Sarełło "Żywioł".
Fotografia społeczna, bardzo często odnosi się do dramatów w wymiarze ogólnoludzkim jak
i osobistym. Wywołuje to czasem dyskusje, czy taka fotografia jest potrzebna, czy świat
rzeczywiście składa się z tylko z negatywnych doświadczeń pełnych przemocy, smutku,
śmierci. To jednak tego typu fotografia pełni ważne funkcje społeczne wywierając presję
na opinię publiczną, na polityków, uwrażliwiając widza, ucząc go wzajemnej empatii.

Dokument Mateusza Sarełło – „Żywioł” przedstawia nam wydarzenia jakie miały miejsce
w związku z powodzią, która nawiedziła dwa lata temu gminę Wilków w okolicy Kazimierza
Dolnego nad Wisłą. W wyniku przerwania wałów na Wiśle okolice te dotknęła niespotykana
dotąd w historii regionu powódź w wyniku, której doszło do zalania ponad 90% ogólnej
powierzchni całej gminy.

Kataklizm pozbawił dachu nad głową ponad 4000 ludzi. Zniszczeniu uległa praktycznie cała
infrastruktura gminy służąca mieszkańcom. Społeczność Wilkowa i okolicy znalazła się w obliczu
socjalnej i materialnej katastrofy. Region ten to obszar rolniczy. Jej mieszkańcy zajmują się
głównie sadownictwem i uprawą chmielu. Będąc związanymi i uzależnionymi od otaczającej ich
przyrody, zostali w wyniku katastrofy pozbawieni jedynego źródło dochodu. Ich gospodarstwa
uległy dewastacji, zaś plantacje roślin zostały doszczętnie zniszczone. Potrzebne będzie kilka
lat ciężkiej pracy by przywrócić na tych terenach normalną egzystencję.

Na wystawę prezentowaną w Galerii Obok ZPAF składa się kilkanaście wyselekcjonowanych
fotografii z obszernego materiału jaki autor zrealizował w trakcie swoich pobytów na terenie
Gminy Wilków. Autor stara się być bezstronny, wręcz niezauważalny w swej pracy.
Mateusz nie wchodzi w interakcję z bohaterami swoich zdjęć. Nie stara się również w żaden
sposób układać opowieści fotograficznej, moralizować, czy podbijać napięcie w zaistniałej
i zaobserwowanej sytuacji. Autor niczym beznamiętny kronikarz w swoim dokumencie stara się
być maksymalnie wiernym przekaźnikiem między zastaną rzeczywistością, a widzem.
Świadczy o tym nie tylko sposób kadrowania obrazów, ale również oszczędność użytych środków
fotograficznych. Mateusz Sarełło pozostawia widzowi margines do własnej oceny i analizy
uwiecznionych na zdjęciach wydarzeń.

Mateusz Sarełło urodzony w 1978 roku w Warszawie. Uczestnik programu mentorskiego
„Klasa mistrzowska” Akademii 5klatek. Absolwent Rocznego Warsztatu Fotoreportażu
w Akademii Fotografii. Uczestnik warsztatów organizowanych przez agencję Napo Images
i Yours Gallery. Członek Spółdzielni Dokumentalnej. Współpracownik (jako asystent kuratora)
Instytutu proFotografia w Poznaniu. Nagradzany i wyróżniany w wielu konkursach m.in. PDN
Photo Annual, Prix de la Photographie Paris, International Photography Awards oraz FotoVisura
Grant. Finalista Lucie Foundation Scholarship i Grand Press Photo. Wystawy m.in. „Street
Photography Now” (Galeria Pauza, Kraków oraz Galeria Muzeum Drukarstwa Warszawskiego,
Warszawa), „Moment jest jeden” (Leica Gallery, Warszawa), „Żywioł" (Galeria 2piR, Poznań
oraz Galeria Wysokich Napięć, Warszawa), „Best of Show IPA 2010” (Splashlight Studios, Nowy
Jork). Publikacje m.in. PDN (Photo District News), Flip Magazine, 5klatek, Private Photojournalism.

Wystawa jest czynna dla zwiedzających w dniach 16 lutego – 9 marca 2012
Zapraszam Serdecznie na wernisaż 15 lutego na godzinę 19
Kurator Anna Wolska