Justyna Gentile Łada "Purgatorium".

"…All shall be well, and all shall be well, and all manner of things shall be well"

Julian of Norwich

Purgatorium, ten dość zagadkowo i enigmatycznie brzmiący tytuł, to nazwa nowej wystawy
prezentowanej w Galerii OBOK ZPAF autorstwa Justyny Gentile Łady. Czyściec - bo tak brzmi
ukryty tytuł wystawy - to szereg inscenizowanych przedstawień kobiet w różnych pozach,
gestach w kontekście przestrzeni i światła.

Autorka w swoim cyklu podejmuje rozważanie nad nurtującą ją problematyką duszy, znaczeniem
śmierci, podróży po zaświatach oraz życia wiecznego. Czerpiąc inspirację z wizji zawartej
w nieśmiertelnej i odciskającej nieustające piętno na kulturę europejską „Boskiej Komedii”
Dantego Alighieri, prezentuje własny wizerunek Czyśćca. Ten cykl to swoisty opis wędrówki
grzesznych dusz, oczekujących na zbawienie, ,,zawieszonych" pomiędzy rajem, a piekłem.
Ukazany Czyściec jest miejscem gdzie dusze mogą rozliczyć się ze swoimi błędami oraz mają
szansę na dalszy rozwój. Ukazana wizja Czyśćca to królestwo ducha wyzwolonego z więzów materii
i słabości życia ziemskiego. Z jednej strony to królestwo pokuty i cierpienia, ale jednocześnie
nadziei i radości. To miejsce, które prowadzi do wiecznego szczęścia. W przeciwieństwie do Piekła,
które oznacza zniweczenie człowieczeństwa, Czyściec jest powrotem do ludzkich uczuć.

I taką wizję zawierają fotografie Justyny Gentile Łady. Autorka traktuje swoją fotografię jako
rodzaj „autoteatru”. Inspiracji szuka w sobie, swoich emocjach i snach. Środki wyrazu do realizacji
fotograficznych wizji czerpie z fascynującej ją ikonografii okresu średniowiecza i renesansu.
Natomiast konwencja marzenia sennego oraz sposób ekspresji nurtujących ją problemów łączy
jej twórczość z pracami surrealistów. Ważna w jej pracach nagość nie ma nic wspólnego
z seksualnością i erotyką. Fotografowane ciało stanowi powłokę duszy, jest środkiem ekspresji
wewnętrznych przeżyć i emocji.

Justyna Gentile Łada - urodzona 12 grudnia 1977 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Absolwentka
historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie obroniła pracę w Katedrze Historii Sztuki
Średniowiecznej Powszechnej. Od wielu lat związana z ostrowiecką Galerią Fotografii MCK.
Jest jednym z członków założycieli działającego przy niej od 2003 roku Fotoklubu Galeria MCK,
gdzie prowadzi zajęcia z zakresu historii sztuki, współorganizuje plenery twórcze, pomaga przy
organizacji wystaw. Podejmuje działania na rzecz promocji ostrowieckiego środowiska fotograficznego.
Fotografią zajmuje się od 2002 roku. Uprawia fotografię inscenizowaną, akt i portret. Swoje prace
prezentowała na kilkunastu wystawach zbiorowych. W kwietniu 2009 roku została przyjęta do Związku
Polskich Artystów Fotografików, prezentując swoją pierwszą autorską wystawę pt. „Uwikłana” 
(Szczecin, Londyn, Sandomierz, Świdnica, Koło).  Kolejny projekt nosił nazwę „Arche”,
a poszczególne cykle wchodzącego w jego skład były wystawiane m.in. w Olsztynie i Kielcach. 

Wystawa jest czynna dla zwiedzających w dniach 26.05 – 17.06.2011
Zapraszam Serdecznie na wernisaż 25 maja na godzinę 19
Kurator Anna Wolska