Piotr Słowiński "Niepewność".

Niepewność to stan emocjonalny związany z nieprzewidywalnością wydarzeń, czy następstw
naszych decyzji. Niepewność jawi się więc jako zamglona przyszłość, niewyraźny, niedookreślony
plan lub zamysł. Niepewności towarzyszą często inne, skrajne emocje związane z lękiem, strachem,
rozdarciem, żalem, ale i radością… Niepewność podobnie jak oczekiwanie jest więc pewnego rodzaju
próżnią, stanem zawieszenia pomiędzy..
Od dłuższego już czasu obserwujemy coś, co można określić emocjonalną subiektywizacją w obrębie
takich gatunków fotograficznych jak: dokument, czy reportaż. Sama czysta fotografia, dynamizowana
przez działanie optyki, filtrów, czasem przez podkręcanie kolorów, przejmowanie narracji z filmów
zdaje się być niewystarczającą. Wywołanie określonego nastroju u widza wymaga czasem mieszania
konwencji, używania różnych środków fotograficznych. Taka jest też wystawa Piotra Słowińskiego
oscylująca między street fotografią, dokumentem, a fotograficznym impresjonizmem, gdzie pewna
niedookreśloność, rozmycie zostawia widzowi nie tylko pole do własnej intelektualnej interpretacji,
ale też do rozbudzenia własnych emocji. Klamrą spinającą wystawę jest tytułowa „niepewność”,
stąd zdjęcia emanują pewną nostalgią, zadumą, smutkiem, oczekiwaniem, nieokreślonością.
Dużo mamy zdjęć, na których człowiek jawi się jako mały punkt na horyzoncie w zderzeniu z naturą,
czy miejskim pejzażem. Na innych fotografiach autora widzimy sceny uchwycone z życia, które łączy
pewien niepokój - pasażerowie uchwyceni w oknie pociągu metra, dziewczynka wspinająca się na murek,
przechodzień oczekujący na pociąg, para ludzi stojąca na bulwarze nad morzem. Dość symbolicznie
kojarzą się również zdjęcia zwierząt - biały łabędź na tle ciemnej wody i wyłaniający się niczym duch
z ciemności, czarny buldog. Wszystkie zdjęcia są czarno białe, czasem z podkręconym kontrastem
lub przesunięciem w kierunku czerni. Ten zabieg dodatkowo podkreśla emocje emanujące ze zdjęć..

Piotr Słowiński - urodzony w Poznaniu w 1978 roku. Student Wydziału Fotografii Warszawskiej Szkoły
Filmowej. Fotograf . Od wielu lat mieszka i pracuje w Warszawie. Fotografuje od 2005 roku.
Wystawa w Galerii Obok jest jego debiutem.

Sponsor wystawy


Wystawa jest czynna dla zwiedzających w dniach 24.03 – 16.04.2011
Zapraszam Serdecznie na wernisaż 23 marca na godzinę 19
Kurator Anna Wolska