Tomek Zerek - "Zaspa Zerka".

Zaspa to dzielnica mieszkaniowa Gdańska, wybudowana w latach 70-tych XX w. na terenie byłego lotniska.
Wypaczona socjalizmem spuścizna po Le Courbusier'ze, której pełno w całej Polsce. ”Wszystko było
jednorodną, szarą, chropowatą strukturą betonu. - pisze autor - mało zieleni za to ogrom linii, podziałów.
Mieszkało się w betonie, chodziło po płytach byłego lotniska, mijało betonowe latarnie –
ta jednorodność była totalna, wszechogarniająca.”
Blokowisko, sypialnia dla mas, jednakowe komórki do mieszkania dla wszystkich w myśl zasad równości,
sprawiedliwości społecznej i taniości Państwa. Któż z Państwa nie ma podobnych doświadczeń - szaro-bura
Wola, Ursynów, Chomiczówka..
Analizując prezentowany aktualnie w galerii projekt, nie sposób nie wspomnieć o nie tak dawno prezentowanej
w Zamku Ujazdowskim wystawie "Blokersi", gdzie zaprezentowano problem "blokowiska" również od
strony socjo-społecznej (anonimowości, oswajania, aranżacji, w końcu problemu czysto architektonicznego).
Nagromadzenie wystaw o podobnej lub zbliżonej tematyce, wskazuje jak ważnym i wpływającym na
późniejszą świadomość, określenie się - ma tożsamość miejsca.
Autor - Tomasz Zerek, skupia się w swoim projekcie nad pokazaniem przestrzeni, podziałów, rytmów
wytyczanych przez architekturę oraz znaków i linii jakie pozostały po dawnym lotnisku.
Zdjęcia emanują pustką, można wręcz stwierdzić, że są zdehumanizowane, przytłaczające
- "zależało mi na pokazaniu tej przestrzeni jako zbioru znaków i form o niezwykle silnej, nierzadko
monumentalnej bryle." Autor zapytany o dziwny efekt fotograficznego rastra pojawiający się na czarno białych
fotografiach wyjaśnia - "pewną specyfiką tego miejsca jest jego niedoskonałość, ułomność, to że ma w sobie
coś zagadkowego, bo wahającego się pomiędzy jeszcze niewykończeniem, a już rozkładem.
Stan tego rozpadu udało mi się „przedłużyć” wykorzystanym oryginalnym negatywem ORWO z lat 80-tych,
który uległ biegowi czasu i w znaczącym stopniu został „zmodyfikowany” przez nieznane mi grzyby."
Pojawiające się na wystawie zdjęcia w kolorze kryją w sobie inne znaczenie - „dziś w wielkich blokowiskach
pojawia się kolor. Towarzyszy on nowym placom zabaw dla dzieci, sklepom, reklamom, ale także i ten
pierwotnie szary beton dostaje koloru dzięki wychodzącym pokładom rdzawych prętów zatopionych w konstrukcji."

Tomasz Zerek jest absolwentem Studium Fotografii Artystycznej w Gdańsku pod kierownictwem
Stefana Figlarowicza, a także Wydziału Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
( dyplom z wyróżnieniem - fotografia - tytuł licencjata ) oraz uzupełniających studiów magisterskich na
Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (tytuł magistra).

Zapraszamy na wernisaż 23 stycznia na godzinę 19 do Galerii Obok ZPAF
Wystawa będzie dostępna dla widzów od
24 stycznia - 15 luty.

Serdecznie zapraszam Kurator Anna Wolska