Konkurs na wystawę
Wybór artystów i ich projektów do ekspozycji w Galerii Obok ZPAF odbywa się po przez otwarty,
ogólnopolski konkurs, rozstrzygany raz w roku. Proponowane prace należy składać na nośnikach
cyfrowych z dokładnym opisem, który znajdziecie Państwo do pobrania w pliku PDF - obok.
W wypadku niedogodności związanych z przesłaniem zgłoszenia we wskazanej formie, dopuszczalną
formą zgłoszenia jest przesłanie zestawu zdjęć, wraz z opisem i bio autora w formie zamkniętego
pliku PDF. PROSIMY o nie przesyłanie linków do stron autorskich, lub pojedynczych zdjęć
z prośbą o wypowiedź na temat szansy na wystawę, czy udział w konkursie!
Galeria zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, lub odstąpienia od wystawy z powodów
logistycznych lub innych - jak np niedostatecznej jakości, sposobu podania dostarczonych prac,
nie uzgodnienia terminu, lub eksponowania danej wystawy wielokrotnie w innych galeriach.
Fotografie, które były eksponowane w Galerii należy odebrać w ciągu 3 msc od zakończenia wystawy.
W przeciwnym razie Galeria zastrzega sobie, iż prace takie będą składowane w miejscach
niezapewniających gwarancji bezpiecznego przechowywania fotografii lub po prostu zostaną
zlicytowane na cele charytatywne.Wystawy komercyjne
Od sezonu wystawienniczego 2014 wiosna - istnieje możliwość komercyjnego wynajęcia Galerii na swoją
wystawę autorską. Wystawa ta musi dotyczyć fotografii, a jej zawartość (proponowany materiał)
musi być zatwierdzony przez Radę Programową Galerii. Wystawa komercyjna to sposób na ominięcie
konkursu (który nie wszyscy lubią) ale i skrócenie czasu oczekiwania na swoją wystawę.
Koszt wynajęcia Galerii na okres od 3 tygodni do 1 miesiąca to 2500 zł + Vat
Więcej szczegółów można otrzymać pod mailem: galeria.obok@zpaf.pl


Sprzedaż
ZPAF wraz z Galerią uruchamia także sprzedaż fotografii kolekcjonerskiej.
Aktualnie w zbiorach Galerii Obok jest oko
ło 100 prac cenionych współczesnych polskich
(i nie tylko) artystów. Twórcy zainteresowani przygotowaniem prac do sprzeda
ży powinni
zapozna
ć się z wymogami technicznymi i dotyczącymi opisu, zebranymi w dokumencie,
który mo
żna tutaj pobrać.


Zmiany w godzinach funkcjonowania Galerii
Wtorek - Sobota 15.00 - 19.00
W poniedziałki i niedziele galeria jest nieczynna.

Kontakt:
Kurator Galerii Obok (projekty wystawiennicze) - Anna Wolska - annawolska.art@gmail.com