Aleksander Salij

Urodzi
ł się w 1942 roku.
Uko
ńczył studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jest artyst
ą interdyscyplinarnym - obok fotografii, którą zajmuje się od 1957 roku,
bowiem Aleksander Salij jest równie
ż malarzem i rysownikiem.
W ZPAF dzia
ła od 1997 roku, pełniąc funkcję członka Rady Artystycznej okręgu kieleckiego.
Aleksander Salij bra
ł‚ udział‚ w ponad 190 wystawach zbiorowych i konkursach fotograficznych
uzyskuj
ąc 50 nagród, z których najważniejsze to: medal "Europa 75" - Hiszpania;
wyró
żnienie honorowe "Venus 73" - Kraków; "Złocisty Jantar" 1979, 1982, 1983, Gdańsk,
wyró
żnienia: Doroczna Wystawa Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach, 1979 - I nagroda;
"Biennale Krajobrazu" : 1983 - medal, 1983 - III nagroda, 1985 - II nagroda.