Ryszard Karczmarski

Autor urodził się 6 kwietnia 1957 roku w Gdyni. Ukończył studia na UMCS w Lublinie
i przez kilka lat pracowa
ł jako nauczyciel. W 1985 roku wybrał zawód fotografa i otworzył
profesjonalne studio fotograficzne w Che
łmie.
W roku 2001 zostaje przyj
ęty w poczet Członków Związku Polskich Artystów Fotografików.
Ryszard Karczmarski uczestniczy
ł w wielu plenerach i warsztatach fotograficznych na terenie kraju
i za granic
ą między innymi w Armenii, Włoszech, Tajlandii, a także w rejsach żeglarskich w Szwecji,
Finlandii, Irlandii - Szkocji.

Wystawy indywidualne:

1985 - "Świat żagli", Galeria EMPIK, Chełm; 1988 - Wystawa fotografii - Galeria EMPIK, Chełm; 1989 - Wystawa fotografii, Filharmonia Lubelska, Lublin; 1989 - Wystawa fotografii, MOK, Kielce; 1990 - Wystawa fotografii, Galeria Sztuki Leninaken, Armenia; 1996 - "Karczmarski"
- wystawa fotografii, Galeria EMPIK, Che
łm; 1998 - "Miejsca", Galeria Fotografii Ryszarda
Karczmarskiego, ul. Lwowska 26, Che
łm; 2000 - "Tematy sakralne" Dom Kultury, Krasnystaw;
2001 - "Akt i portret", P
łoty k. Szczecina; "Miejsca światłem malowane" - 2002,
Ostrowiec
Świętokrzyski i 2003, Kielce.

W fotografiach Ryszarda Karczmarskiego
światło przechodzi przez powierzchnię rzeczy jak przez witraż.
Pejza
że, architektura, ludzie stają się elementami witrażu natury, który nadaje światłu określoną strukturę.
Światłu nie z tego świata - bo witraż nigdy nie świeci sam z siebie, lecz spoza siebie. Stąd w fotografiach
Karczmarskiego nastrój kontemplacji i ulotno
ści tego co postrzegamy.