Grzegorz Gorczyński

Absolwent fotografii na gdańskiej ASP, od 4 lat swoje prace wykonuje w technice gumowej,
a od niedawna równie
ż cyjanotypii i kalitypii.

Wystawy fotograficzne zbiorowe:
12.02.2004 - 26.02.2004 "Roots" Galeria Ma
ła w Grudziądzu,
18.10.2004 - 03.11.2004 "Szlachetna fotografia" Stara Galeria ZPAF, Okr
ęg Warszawski,
12.08.2005 - 30.05.2004 "Guma fotografie" Jaworski O
środek Kultury,
29.09.2006 - 25.10.2006 "Zestaw 2006-Fotografia Poszukuj
ąca" Galeria fotografii w Świdnicy,
31.03.2006 - 25.04.2006 "Roots" pat II - Uppsala Fotografiska Sällskap - Szwecja,
10.05.2006 - 10.06.2006 "Szlachetna fotografia – guma cztery pokolenia" Galeria Akcent
w Grudzi
ądzu

Wystawy fotograficzne indywidualne:
29.01.2005 - 25.02.2005 "Stocznia 2004" M
łodzieżowy Klub Twórczy "Plama" w Gdańsku,
23.06.2005 - 06.07.2005 "Gda
ńsk - Toruń" Foto Galerii 1/3 "Dom Muz" w Toruniu,
03.02.2006 - 26.02.2006 "Koniec epoki" w Nadba
łtyckim Centrum Kultury w Gdańsku,
05.05.2006 - 31.05.2006 "Koniec epoki" Krakowski miesi
ąc fotografii,
24.05.2006 - 09.06.2006 "Koniec epoki"
Galeria Obok ZPAF Plac Zamkowy 8 w Warszawie.