Jerzy Lewczyński

Urodzi
ł się w Tomaszowie Lubelskim 14.03.1924 r.
By
ł żołnierzem Armii Krajowej obwodu w Tomaszowie Lub. 1943-1945.
Studiowa
ł na Wydziale Inżynierskim Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1945-1951.
Zawodowo by
ł związany z Przemysłem Chemicznym w Gliwicach 1951-1981.
Udział w wystawach krajowych:
Warszawa 1958 (Krzywe Ko
ło),
Kraków 1968 (Fotografia Subiektywna),
Warszawa 1971 (Fotografowie Poszukuj
ący),
Katowice 1971 (Stany graniczne fotografii) i inne.
Udzia
ł w wystawach fotografii polskiej za granicą:
Kolonia 1959 (Beksi
ński - Lewczyński - Schlabs),
Polska Fotografia Twórcza - Kolonia, Photokina 1972,
Fotografia Polska 1979 (USA, Pary
ż, Londyn, Berlin, Moskwa, Zagrzeb) i inne.
Wystawy indywidualne:
Gliwice, Warszawa, Kraków, Katowice, Legnica, Toru
ń, Berlin, Straasund,
Budapeszt i inne.
Fotografie w muzeach:
Muzeum Sztuki w 
Łodzi, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, muzea w Lozannie,
Duchin i inne.
Teksty krytyczne o twórczości:
"Fotografie" 1956-1989, "Encyklopedia Internationale des Photographes" Szwajcaria 1984,
Centemporare Photographes" -Londyn i inne. Teksty autorskie w pismach, biuletynach,
katalogach itp.
Cz
łonek Związku Polskich Artystów Fotografików; od 1956 r