Paweł Pierściński
Grodzisko w Stradowie

Krajobrazy suwalskie

1000-letnia Puszcza Jodłowa

Krajobraz 1

Borków - zalew

Szachownica pól

Szachownica pól - pięciobok

Rozeta 1