Stanisław Kusiak

Urodził się 1970 roku w Lublinie. Aktualnie mieszka w Zakliczynie,
gdzie pracuje w Regionalnym Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego.
Fotografi
ą zajmuje się od 1995, a swoją działalność wystawienniczą rozpoczął już trzy lata później
w 1998. W tym te
ż roku został przyjęty do Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego,
w którym obecnie pe
łni funkcję w Zarządzie.
Zajmuje si
ę głównie fotografią kreacyjną (wszystkie prace powstają przy udziale tradycyjnych technik
fotograficznych). Nie ulega
żadnym trendom i wpływom, pracując w odcięciu od świata w zaciszu
swojej pracowni. Ma na swoim koncie wiele publikacji w prasie, folderach, kalendarzach, ksi
ążkach,
katalogach i innych wydawnictwach. Jego prace by
ły wystawiane na 30 wystawach pokonkursowych,
14 razy znalaz
ł się wśród laureatów.