Bogdan Łopieński

„Oni i my” święto ludowe, Ciepielów

„Pozdrowienia z Piwnicznej”