Witold Węgrzyn
Urodził się w 1945 w Wąbrzeźnie. Artysta i pedagog. Członek ZPAF. Od 1971 roku Nauczyciel
akademicki. Kierownik Pracowni Fotografii oraz Wy
ższych Zaocznych Studiów Fotografii na
Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pi
ęknych w Gdańsku.
Posiada na swoim koncie 26 wystaw indywidualnych, udzia
ł w ponad 350 wystawach zbiorowych
w kraju i za granic
ą. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym ponad 30 nagród głównych.
Za dzia
łalność artystyczną otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki III stopnia, Nagrodę Ministra
Kultury i Sztuki II stopnia, Medal im Jana Bu
łhaka, Nagrodę Indywidualną Prezydenta Miasta Gdańska,
Medal 50-lecia ZPAF, a tak
że wiele Nagród Rektorskich w ASP w Gdańsku za osiągnięcia dydaktyczne
i artystyczne.
Jego pracowni
ę opuściło wielu młodych twórców, odnoszących znaczące sukcesy na polu twórczości
fotograficznej. Prace w zbiorach prywatnych, zbiorach Muzeum Narodowego w Gda
ńsku,Wrocławiu,
Muzeum Sztuki Wspó
łczesnej w Łodzi, Muzeum Fotografii w Krakowie, zbiorach Instytutu Sztuki
Uniwersytetu w Tokio.
Cz
łonek Rady Artystycznej ZPAF przez 3 kadencje.
Uprawia fotografi
ę kreacyjną i dokumentalną. W latach 70 tych związany był z Galerią GN w Gdańsku,
źniej z Gdańską Galerią Fotografii ZPAF. Uprawiał fotografię medialną, w latach 80 zbliżył się
do programu “fotografii elementarnej” o wizualno - konceptualnym charakterze. W latach 90 tworzy
cykle Sytuacje I, II, III, IV o graficznym, paramedialnym i wizualnym charakterze, w których ukryty
jest sk
ładnik konceptualny. Fotografię traktuje jako pogranicze mediów i dyscyplin , pole eksperymentów
i poszukiwa
ń własnej stylistyki, własnego "osobnego" języka.