Bogdan Łopieński
Urodził się w 1934 roku w Warszawie, jego ojciec Tadeusz Łopieński był znanym brązownikiem
i odlewnikiem. Uko
ńczył Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, wkrótce potem studiował
w Szkole Filmowej w Łodzi. Pierwszą wystawę fotograficzną zaprezentował w Klubie Prasy
w Warszawie w 1961. W tym samym roku zadebiutowa
ł wielostronicowym reportażem
w tygodniku „
Świat”. W latach 60. współpracował z miesięcznikiem „Fotografia” prowadzonym przez
Zbigniewa D
łubaka. Co miesiąc publikował wywiady z fotografikami i zamieszczał recenzje z wystaw
fotograficznych. Jest autorem tekstu „Diabelskie Zast
ępy” o fotoreporterach (Fotografia 1964).
W latach 1965-1973 pracowa
ł jako fotoreporter kolejno w miesięczniku „Polska”, w tygodniku
„Perspektywy” i w Polskiej Agencji „Interpress”.
Jest cz
łonkiem ZPAF od 1969 roku, ma na swoim koncie 17 wystaw indywidualnych.
Bogdan
Łopieński jest bardzo uważnym obserwatorem życia codziennego. Ze względu na lata
w jakich autorowi przysz
ło pracować, można stwierdzić, że jego fotografie obok filmów Barei
stanowi
ą doskonałe źródło do wiedzy o czasach, ludziach i absurdach minionej epoki jaką był PRL.
Jednocze
śnie autor jest twórcą wielu wspaniałych psychologicznych portretów wybitnych
osobisto
ści świata kultury, sztuki i nauki.