Jerzy Piątek

Jerzy Piątek, urodzony w Pińczowie w 1946 r., mieszka i pracuje w Kielcach.
Jest artystą fotografikiem (członkiem ZPAF od 1978 r.) specjalizującym się w fotografii pejzażu
i aktu, jest jednym z twórców tzw. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.
Z czasem obiektem zainteresowań i fascynacji artysty stały się wsie i miasteczka.
Zdjęcia pochodzą z cyklu zdjęć “Smutek i urok prowincji” to nie upozowany obraz świata małych
miasteczek na terenie Kielecczyzny, głównie: Rakowa, Chmielnika, Pińczowa, Bodzentyna,
Nowego Korczyna, Wiślicy, Chęcin, Żarnowca oraz Kielc, zarejestrowany w okresie od połowy lat 70
do połowy lat 80. ubiegłego wieku.