Om oss...
Vårt galleri finns mitt i Warszawas centrum, alldeles intill Kungliga slottet, bredvid turisternas huvudgata
som går genom gamla stan. Gallerian Obok ZPAF (Gallerian Brdvid ZPAF) verkar under omsorg av
Związek Polskich Artystów Fotografików (Polska Konstfotografers Förbund) - en organisation med mångårig
tradition och ansamlare av många framstående skapare av polsk fotografi.
Vårt främsta mål är att ställa ut och promotera unga polska författare nvändande fotografi som
huvudsaklig utrycksform. Eftersom vi bryr oss om hög nivå av visade utställningar tillkallade vi
Rada Programowa (programrådgivning), hopsatt av konst och fotografi kritiker.
Detta råd upfyller samtidigt rollen som jury i utval av projekt gjorda för tävlingar om utställningar i gallerian.

Vår www sida är indelad i några sektioner
„Nuvarande utställning” (Aktualna wystawa) - uppdaterad information om vad ni kan se hos oss just nu.
„Arkiv 2006/2007" (Archiwum)- full databas av information om författare och utställningar gjorda
i gallerian år 2006/2007. „Recensioner” (Recenzje) - länkar till medier och press, som har artiklar om våra
utställningar och aktiviteter. „Samling” (Kolekcja) - lista av valda arbeten som är till salu.
Vid köp av konstverk från vår samling går gallerian i godo för konstverkets härkomst, äkthet och unika karaktär.
Att köpa finns bara konstverk direkt anförtrodda oss av konstnärer eller deras arvtagare.
Vi hjälper till med säker sändning av arbeten till utlandet och med samtliga formaliteter förknippade
med sändningen av konstverk från Polen. Samtidigt vill vi be om förlåtelse för att på grund av tekniska
begränsningar ger vi huvudsakligen informationen på polska. Därför, om ni skulle ha frågor eller intresse
för utställningarna, arbeten från vår samling eller för enskilda konstnärer, ber vi er skicka
e-mail med frågorna till galeria.obok@zpaf.pl. Vi svarar på dom så fort som bara möjligt.

Vi är intresserade av och öppna för att anknyta samarbete samt utbyte av ömsesidiga
erfarenheter med andra institut, gallerier som ängnar sig åt att sprida kultur, och speciellt
spridning av fotografi.

Jag välkomnar alla ärade gäster att vid tillfälligt besök i Warszawa besöka vårt galleri.

Galeria Obok ZPAFs Kurator - Anna Wolska